Gilde SamenSpraak Leiden e.o. werkt samen met:

Het Begint met Taal: www.hetbegintmettaal.nl

Bibliotheek BplusC: www.bplusc.nl

St. Radius: www.radiuswelzijn.nl/aanbod/projecten/taalontmoetingen

St. Eva: anderstaligen die vrijwilligerswerk in de zorg willen doen

St. Lezen en Schrijven/Taal voor het leven: www.stichinglezenenschrijven.nl
(betreft de basistraining NT2)

Vluchtelingenwerk Leiden e.o. en Oegstgeest

Incluzio Leiderdorp: www.incluzioleiderdorp.nl