Gilde Samenspraak is de oorspronkelijke naam van een taal- en integratieproject dat Nederlanders en anderstaligen bij elkaar brengt om de Nederlandse taal en cultuur te delen. Ongeveer 50 jaar geleden is Gilde Samenspraak Nederland opgericht en in veel grote steden vindt men een Gilde Samenspraak.

Sinds 1 januari 2013 is de naam van het landelijk overkoepelend orgaan veranderd in Het Begint met Taal.

In het afgelopen jaar zijn in ons land weer vele duizenden anderstaligen ondersteund door taalvrijwilligers, door hen de mogelijkheid te geven om op een informele, gezellige manier Nederlands te spreken. Gewoon thuis, in de huiskamer, in de bibliotheek of tijdens een wandeling.

Door in de praktijk met de taal aan de slag te gaan verbetert de anderstalige zijn spreekvaardigheid en integreert hij sneller en gemakkelijker in onze maatschappij.

Vrijwilligers van Gilde SamenSpraak Leiden e.o. begeleiden elk jaar tussen de 300 en 400 anderstaligen.

Nederlanders stellen het op prijs als iedereen die hier voor langere tijd verblijft de Nederlandse taal spreekt. Voor veel mensen die uit andere landen komen geldt de inburgeringsplicht. Zij moeten niet alleen Nederlands leren, zij moeten ook leren hoe de Nederlandse maatschappij functioneert. De meeste mensen voor wie de inburgeringsplicht niet geldt vinden het ook prettig om de Nederlandse taal te leren. Zo kunnen zij beter contact maken met hun buren en andere mensen in hun omgeving

Nederlands leren
Nederlands leren klinkt simpel, maar in de praktijk is het dat vaak niet. Anderstaligen zoeken meestal landgenoten op om mee te praten. Dat komt vaak omdat zij geen Nederlanders kennen. Nederlanders hebben op hun beurt nauwelijks contact met anderstaligen. Daarom biedt Gilde SamenSpraak de mogelijkheid van dit soort contact.

Zo’n alledaags contact ontstaat bij ons door ontmoetingen tussen de taalvrijwilligers en mensen uit andere landen die onze taal willen leren. De duo’s die zo ontstaan noemen wij taalmaatjes. De taalmaatjes ontmoeten elkaar eenmaal per week minimaal één uur om op ongedwongen wijze taal en cultuur te delen. In principe blijven zij een jaar samenwerken.

Voor het bijeenbrengen van taalmaatjes heeft Gilde SamenSpraak Leiden e.o. een aantal coördinatoren, ook allen vrijwilligers. Zij voeren kennismakingsgesprekken met Nederlandstalige vrijwilligers en anderstaligen die (beter) Nederlands willen leren. Op basis van hun kennis en ervaring stellen zij taalmaatjes aan elkaar voor. Pas wanneer deze kennismaking goed verloopt worden zij voor een jaar gekoppeld. De coördinatoren informeren geregeld hoe de samenwerking verloopt.

Taalmaatjes ontmoeten elkaar elke week.

En het is nog gezellig ook!