Hoe kan ik inburgeren?
U kunt op verschillende manieren inburgeren. Allereerst door een inburgeringsexamen te doen. U moet dit examen binnen 3 jaar halen. Als u het niet haalt, moet u nog een keer examen doen. Net zolang tot u slaagt. U kunt ook inburgeren door het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) of een beroepsopleiding te doen.

Inburgeringsexamen
Het inburgeringsexamen bestaat uit de onderdelen Leesvaardigheid, Luistervaardigheid, Spreekvaardigheid, Schrijfvaardigheid en Kennis van de Nederlandse Samenleving.

Heeft u uw verblijfsvergunning na 1 januari 2015 ontvangen? Dan moet u ook het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt doen.

Als u alle examenonderdelen heeft gehaald, krijgt u het inburgeringsdiploma.

Als u het inburgeringsexamen niet haalt
Haalt u het examen niet binnen 3 jaar? Dan kunt u een boete krijgen. U krijgt misschien ook geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Als u recht op asiel heeft, geldt dit laatste niet.

Staatsexamen Nederlands als Tweede taal (NT2)
In plaats van een inburgeringsexamen kunt u ook staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) doen. Bijvoorbeeld als u in uw eigen land een goede opleiding heeft gehad. Of als u na de basisschool (een aantal jaren) de middelbare school heeft gedaan.