Gilde SamenSpraak Leiden e.o. geeft geen inburgeringscursussen

 

Waarom inburgeren?

www.inburgeren.nl    Op deze website vindt u informatie over inburgeren in Nederland

Inburgeren in Nederland

www.rijksoverheid.nl/themas/immigratie-integratie-en-inburgering   Een immigrant die langdurig in Nederland wil wonen is ingeburgerd als hij of zij Nederlands spreekt en de Nederlandse normen en waarden kent. De overheid beschouwt inburgering als een voorwaarde om te kunnen integreren

De eerste stappen voor het inburgeren heeft u al gezet in het buitenland. Misschien kunt u anderen nog adviseren:

  • www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgering/inburgeren in het buitenland
  • www.naarnederland.nl
  • www.ind.nl

Inburgeren in Leiden

gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/inburgering-nieuw-en-oudkomers

Het DUO is een organisatie die veel weet over de inburgeringsexamens

Meer informatie over examens: (met proefexamens en een filmpje)

  • http://www.inburgeren.nl
  • www.hetcvte.nl/item/staatsexamen_nt2   Staatsexamen NT2
  • www.erknederlands.nl   Taalniveau volgens Europees Referentie Kader Talen (ERK)