Handige links voor de Taalcoaches en Anderstaligen

Nederlands leren
• www.NT2taalmenu.nl
• www.taalklas.nl Educatieve Televisie van TV West; zie ook www.etv.nl
• www.taalhuis.nl
• www.dutchgrammar.com
• www.dutchgrammar.org
• www.hetbegintmettaal.nl/voor-vrijwilligers Spreektaal 1 en 2, begrippenlijst, e-learning, webinars
• www.abcvandenederlandsetaal.nl Nederlandse grammatica, eenvoudig uitgelegd

Over Nederland
• www.ainp.nl site van bibliotheken over Nederland in zes talen
• www.nederlandvoorbeginners.info
• www.netinnederland.nl Net in Nederland biedt Nederlandse televisieprogramma’s aan met Nederlandse, Engelse en Arabische ondertiteling, om nieuwkomers wegwijs te maken in onze samenleving

Oefenen
• www.nieuwslezer.bibliotheek.nl/home De Slimme Nieuwslezer is een krant op de computer.
Iedere dag staat het nieuws van vandaag erin. Met uitleg van moeilijke woorden. En oefeningen om beter te leren lezen, begrijpen en schrijven
• www.jekanmewat.nl Oefeningen Nederlands voor beginners
• www.taalplek.nl/inhoud_spel.htm Eenvoudige oefeningen voor beginners
• www.nt2taalmenu.nl Oefeningen voor alle niveaus, van A1 tot en met B2. Ook geschikt als voorbereiding op het inburgeringsexamen of Staatsexamen
• www.evaenik.nl/oefenen Website speciaal voor vrouwen. Oefenen met lezen, schrijven en rekenen. Oefenen met internet. Om de oefeningen te kunnen doen moet u een gratis account maken
• www.oefenen.nl/program Oefenen met schrijven, lezen en internetten, rekenen; leren over geld, gezondheid en opvoeding. Om de oefeningen te kunnen doen moet u een gratis account maken
• www.oefenen.nl/program/serie/36 Oefenen met computer en internet. Om de oefeningen te kunnen doen moet u een gratis account maken.
• www.braint.nl/taalgids/taalgids.html Uitleg van de Nederlandse grammatica en spelling met veel voorbeelden. U kunt de uitleg lezen in het Nederlands, Duits, Turks, Russisch, Spaans of Engels.
• www.dutchgrammar.org/translations Een eBook in pdf-formaat. U kunt dit boek openen of downloaden in verschillende talen: Arabisch, Chinees, • traditioneel Chinees, Farsi, Indonesisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Turks.
• www.NT2taalmenu.nl
• www.abcvandenederlandsetaal.nl Nederlandse grammatica, eenvoudig uitgelegd

Informatie
• www.svbabc.nl Sociale Verzekeringsbank; makkelijke uitleg over de kinderbijslag, de AOW, de nabestaandenuitkering Anw en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)
• www.entoen.nu Nederlandse cultuur en geschiedenis. Samenvatting in hoogtepunten. Versies in het Nederlands, Engels, Duits, Pools, Russisch, Turks, Indonesisch en Arabisch
• www.steffie.nl Hoe dingen werken Uitgelegd in makkelijke taal: reizen met de ov-chipkaart, internetbankieren, en andere onderwerpen.
• www.begrijpjelichaam.nl Begrijp je lichaam; uitleg in eenvoudige taal over het menselijk lichaam en over klachten en ziektes die veel voorkomen.

Extra
• www.gemeente.leiden.nl/loket/m/minimabeleid (voor declaratiemogelijkheden m.b.t. school, sport, computer, enz.)
• www.blendinnow.nl