Het team van Gilde SamenSpraak Leiden e.o. bestaat uit

Bestuur
Mark Dutour Geerling Voorzitter
Sanne van der Bijl        Secretaris, Communicatie & PR
Harry Porschen            Penningmeester
Barbera Hermans        Algemeen bestuurslid

Manager
Barbera Hermans-Groen

Coördinatoren
Maandag:
Nicoline Coenen
Ringold van West
Sanne van der Bijl

Dinsdag:
Elly Meijer
Barbera Hermans

Vrijdag:
Barbera Hermans
Roos Groen

Trefpunt coördinator
Elly van der Heide