Het team van Gilde SamenSpraak Leiden e.o. bestaat uit

Bestuur
Mark Dutour Geerling Voorzitter
Sanne van der Bijl        Secretaris, Manager Communicatie & PR
Harry Porschen            Penningmeester
Barbera Hermans        Algemeen bestuurslid

Manager
Barbera Hermans-Groen

Coördinatoren
Maandag:
Nicoline Coenen
Mirjam van den Brink

Dinsdag:
Elly Meijer
Gemma van Delft
Ringold van West

Vrijdag:
Angèle Krul
………….

Trefpunt coördinator
Elly van der Heide