Met de Stichting Gilde SamenSpraak Leiden e.o. streven wij het doel na om de spreekvaardigheid en woordenschat van anderstaligen in de Nederlandse taal te vergroten. Wij brengen taalkoppels bij elkaar die in hun eigen omgeving en met dagelijkse thema’s met elkaar aan de slag gaan. We werken alleen met vrijwilligers en leiden zelf onze taalcoaches op. In 2023 worden er enkele honderden mensen aan elkaar gekoppeld en begeleid door onze coördinatoren.

Met ingang 1 juli a.s. zijn wij op zoek naar een penningmeester om onze huidige penningmeester op te volgen. Het bestuur bestaat verder uit een voorzitter, een secretaris en een lid dat de coördinatoren vertegenwoordigd. Samen vormen we een enthousiast en slagvaardig team dat zorgdraagt voor het ontwikkelen en bereiken van doelstellingen en nemen hier ook het initiatief in.  

De rol van de penningmeester omvat de volgende taken:
– Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekening 
– Doen en ontvangen van betalingen
– Bijhouden van het kas- en bankboek
– Maken van het financieel jaarverslag
– Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van het opstellen van een voorstel begroting
– Opstellen subsidieaanvragen
– Onderhouden contacten met gemeenten ihkv subsidieaanvraag en -verantwoording

Het bestuur van Gilde SamenSpraak Leiden e.o. vergadert op een maandag avond een maal per twee maanden. De totale belasting in uren voor deze functie schatten wij in op 12 uur in de maand.

Heb je een goede financiele achtergrond en onderschrijf je onze doelstellingen? Wil je een paar uur per week een leuke tijdbesteding? Stuur dan je gegevens met je motivatie naar communicatie@gildesamenspraakleiden.nl tav Mark Dutour Geerling. We nodigen je graag uit voor een gesprek.