Telefoon
071-5123715 tijdens de kantooruren

Email
info@gildesamenspraakleiden.nl

Openingstijden

Bezoekadres
Gebouw “De Plek”
Kamer 1210
Kanaalpark 157
2321 JW Leiden