Gilde SamenSpraak Leiden e.o. heeft een vacature voor de functie van secretaris met als aandachtspunt communicatie en PR.

De secretaris is een onbezoldigde functie en maakt deel uit van het bestuur van Gilde SamenSpraak Leiden e.o.
Wij zijn een organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat met een klein bestuur en een team van coördinatoren. In het bestuur zijn de kerntaken toebedeeld die specifiek horen bij de functie van voorzitter, penningmeester en secretaris.
Er zijn daarnaast regelmatig allerlei ad hoc zaken en projecten waarover het bestuur moet beslissen en waarbij de verdere afwikkeling en verantwoordelijkheid wordt toebedeeld aan één van de bestuursleden en/of één van de coördinatoren.

Taken Secretaris
– Maakt een jaarplanning van de vergaderingen en activiteiten
– Is verantwoordelijk voor de verslaglegging en archivering van de bestuursvergadering
– Is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens bij de KvK
– Komt in voorkomende gevallen met voorstellen m.b.t. aanpassen van statuten
– Is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor het maken van het jaarverslag
– Fungeren als postadres en zorgen voor doorzending van de post naar de personen voor wie de post bestemd is
– Behandelen van ingekomen stukken
– Voeren van correspondentie
– Ondertekenen, verzenden en bewaren van afschrift van stukken namens het bestuur
– Bijhouden en beheren van het archief van de stichting, officiële stukken zoals contractstukken, oprichtingsakte, statuten, huishoudelijk reglement en beleidsdocumenten

Communicatie en PR: Onderhouden van contact met gemeenten en overige instanties en het bijhouden van social media.

Functie-eisen
– HBO- of universitair denk- en werkniveau
– Ervaring met beleidsmatige zaken
– Ervaring met administratie in een (vrijwilligers) organisatie
– Bekendheid met jaarplannen en rapportages
– Flexibel
– Sociaal vaardig
– Gestructureerd
– Gevoel voor organisatie
– Enthousiast
– Plezier in ‘pen en papier’

Past u in ons profiel? Neem dan contact op met:
Voorzitter: Mark Dutour Geerling
e-mail: communicatie@gildesamenspraakleiden.nl
Telefoon of Whatsapp: 06-14815009