ANBI informatie

Stichting Gilde SamenSpraak Leiden

Fiscaal nummer
8171.38.638

Kamer van Koophandel
28112483

Contactgegevens
volgt later

Bestuurssamenstelling
Hiervoor verwijzen wij u graag naar 'Bestuur'

Beleidsplan
Hiervoor verwijzen wij u graag naar 'Wat is het Gilde'

Beloningsbeleid
Coördinatoren van de stichting ontvangen een maandelijkse vergoeding van € 50. Dit blijft ruimschoots binnen de maximale wettelijke toegestane beloning van € 4,50 per uur.

Doelstelling
Hiervoor verwijzen wij u graag naar 'Wat is het Gilde'

Verslag uitgeoefende activiteiten
Hiervoor verwijzen wij u graag naar 'Activiteiten' en ons jaarverslag wat u hieronder vindt.

Financiële verantwoording

Jaarverslag Stichting Gilde SamenSpraak Leiden jaar 2015

Jaarverslag Stichting Gilde SamenSpraak Leiden jaar 2014

Jaarverslag Stichting Gilde SamenSpraak Leiden jaar 2013

© Gilde SamenSpraak Leiden 2013 | By F-IT