ANBI informatie

Stichting Gilde SamenSpraak Leiden

Fiscaal nummer
8171.38.638

Kamer van Koophandel
28112483

Contactgegevens
volgt later

Bestuurssamenstelling
Hiervoor verwijzen wij u graag naar 'Bestuur'

Beleidsplan
Hiervoor verwijzen wij u graag naar 'Wat is het Gilde'

Beloningsbeleid
Coördinatoren van de stichting ontvangen een maandelijkse vergoeding van € 50. Dit blijft ruimschoots binnen de maximale wettelijke toegestane beloning van € 4,50 per uur.

Doelstelling
Hiervoor verwijzen wij u graag naar 'Wat is het Gilde'

Verslag uitgeoefende activiteiten
Hiervoor verwijzen wij u graag naar 'Activiteiten' en ons jaarverslag wat u hieronder vindt.

Financiële verantwoording

Jaarverslag Stichting Gilde SamenSpraak Leiden jaar 2017

Jaarverslag Stichting Gilde SamenSpraak Leiden jaar 2016

Jaarverslag Stichting Gilde SamenSpraak Leiden jaar 2015

Jaarverslag Stichting Gilde SamenSpraak Leiden jaar 2014

Jaarverslag Stichting Gilde SamenSpraak Leiden jaar 2013

© Gilde SamenSpraak Leiden 2013 | By F-IT